Caminiti v. Wisconsin, filed on November 3, 2014

Taylor v. Martin, filed on November 4, 2014

Davis v. Duncan, filed on November 4, 2014

Coons v. Lew, filed on November 5, 2014