Oklahoma v. Burwell, filed on November 18, 2014

Kagan v. City of New Orleans, filed on November 18, 2014

Hurst v. Lee Cnty., Mississippi, filed on November 19, 2014

Kot v. U.S., filed on November 20, 2014